تبلیغات
(-_-) تکامل (-_-)

http://www.imageox.com/image/381107-381106-381.jpg

خبر به دورترین نقشه جهان برسد
نخواست که او به من خسته و گمنام برسد!

شکنجه بیشتر از این؟که پیش چشم خودت
کسی که سهم تو باشد،به دیگری برسد

چه می کنی اگر او را که خواستی یک عمر،
به راحتی کسی از راه نگاه برسد...؟

رها کنی،برود،از دلت جدا باشد،
به آن که دوست ترش داشته،به آن برسد

رها کنی،بروند و دو تا پرنده شوند
خبر به دورترین نقطه جهان برسد!

گلایه ای نکنی،بغض خویش را بخوری
که هق هق تو مبادا،به گوششان برسد

خدا کند که...نه!نفرین نمی کنم،نکند،
به او که عاشق او بوده ام،زیان برسد

خدا کند که این عشق از سرم برود
خدا کند که فقط زود آن زمان برسد

نوشته شده در یکشنبه 30 فروردین 1388 توسط بهروز | نظرات ()


Blog Skin